Jdi na obsah Jdi na menu
 


Voda a politici

10. 6. 2014

 

Voda a politici jednající v zájmu lidí a měst   

 

 

Dobrý den,
 

zasílám zastupitelům a občanům vašeho města či obce důležité informace k dění kolem vody, vodáren, které ovlivňuje ceny vody, investice, dotace i rozpočty obcí, samotných občanů a firem. Chci vás požádat, aby se zaslanými informacemi byli seznámeni všichni zastupitelé města či obce a aby informace byly zpřístupněny také občanům na úřední desce, na oficiálních stránkách města/obce, na sociálních sítích a ve zpravodajích a diskusních fórech měst a obcí.
 


NÁZORY SOUDCŮ A PROVOMOCNÁ ROZHODNUTÍ SOUDŮ

Zasílám důkazy o dlouholeté protiprávní činnosti probíhající ve společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (Vak Zlín). Z rozsudků soudů plyne, že organizovaná skupina osob jednající ve prospěch zahraničního koncernu, vykonávala a vykonává léta protiprávní činnost ve Vaku Zlín. Vznikly škody velkého rozsahu a na stav ve Vaku Zlín doplácí lidé, obce i města. Na úkor lidí a Vaku Zlín se obohacuje cizí subjekt. Tato skupina osob provádí podobnou činnost po celém Zlínském kraji.

Důkazy, pravomocná rozhodnutí soudů, si zastupitelé i občané mohou ZDARMA stáhnout z internetových stránek www.vodalidem.cz.

 

Jsou zde i důkazy o tom, že zastupitelé měst a obcí byli řadu let  manipulováni k hlasování pro uzavření nevýhodných smluv s koncernem. Informace, které dostali, aby hlasovali pro smlouvy, byly nepravdivé, neúplné a zamlčovaly řadu skutečností. 
 
Vedení Vaku Zlín v rozporu se zákonem neinformuje akcionáře o výsledcích soudních sporů. O tom, jak spory probíhají, nejsou informace ani ve výročních zprávách, což rovněž ukládá zákon. Prostě tají před lidmi pravdu.
 
O tom pro koho někteří politici – Hadi na radnici- pracují svědčí, jaké zisky schvalují koncernu, jak reagují na to, že nic z toho, co se slibovalo při příchodu „strategického investora“ neplatí. Růst ceny vody o inflaci, dotace z EU, investování místo obcí a další.

 

MILIARDA KONCERNU A VAK ZLÍN PŘITOM NEMÁ PENÍZE NA INVESTICE

Lidé, kteří sedí ve vedení Vaku Zlín (a lidé, kteří je tam navolili), schvalují koncernu zisky z vody. Ty platí občané Zlínska ve vodném a stočném. Jsou to zisky, kterými do uzavření smluv disponoval výhradně Vak Zlín a kterými by bez smlouvy disponoval nyní.  Smlouvy, které navrhlo městům schválit v roce 2004, jsou evidentně nastaveny ve prospěch koncernu. Provozní systém je geniální. PRO KONCERN.  Zde máte důkaz o tom, pro koho pracuje vedení Vaku Zlín: www.vodalidem.cz/lumparna/

 

Vedení Vaku Zlín za posledních 10 let schválilo koncernu takové zisky, že lidé na Zlínsku zaplatili koncernu ve vodě zisky ve výši téměř 1 miliardy korun. Smlouva má přitom trvat 30 let! Tyto peníze inkasované od lidí za vodu, odtekly zcela mimo vodárnu, infrastrukturu a Zlínský region, na účet zahraničního koncernu. Vak Zlín si přitom půjčuje na investice u bank a tyto půjčky a drahé úroky potom zase platí lidé v ceně vody. Lidé na Zlínsku, přes Vak Zlín, financují investice, na kterých vydělává koncern! Zisky z používání infrastruktury evidentně nakonec tečou koncernu. Všechno platí lidé v ceně vody. Patrně jste právě pochopili, proč máte vodu o cca 15 Kč/m3 dražší než v sousedním Kroměříži a v čem je model pro koncern geniální.

 
 
VAK ZPĚT PRODÁVA VODOU, ČERPÁ DOTACE, CENA VODY KLESÁ

Města a obce mají možnost toto zastavit a napravit. Valná hromada schvalující uzavření smluv s koncernem v roce 2004 byla soudem prohlášena za neplatnou. Potom také smlouva s koncernem byla uzavřena neplatně.
 
Co bude následovat? Vrátí se plnění. Šlo to tam, jde to zpátky. Navíc ve smlouvě jsou klauzule o ukončení smlouvy a smlouva je na dobu určitou.

* Koncern dostane od Vaku Zlín 83 mil. Kč za provozní majetek:
Z PRODEJE VODY se inkasuje ročně v ziscích více než 100 mil. Kč!  =  Každá banka Vaku na tuto vrátku bez problému půjčí.
 
* Vak dostane zpět od koncernu:
Vodárenské odborníky, provozní majetek, portfolio klientů a právo inkasovat zisky z vody a tyto zisky nechat v infrastruktuře. Splatí 83 mil. Kč a může investovat nebo snížit cenu vody občanům.
 
Hadi na radnicích budou hlásat, že to vrátit nejde. K tomu není moc co dodat. V tom případě jde o další důkaz, že smlouva na 30 let byla ve skutečnosti smlouvou na věky a tito lidé vám touto argumentací dokáží, jak bylo se zastupiteli manipulováno, když se smlouva uzavírala.
 
  
Pokud by toto platilo, tak podobně by argumentoval každý zloděj auta. Jak dobře víte, ukradené auto vrátí nejen zloděj, ale dokonce i nabyvatel i když byl v dobré víře, že kupuje nekradené. V případě Vaku Zlín však žádná dobrá víra „kupujícího“ neexistovala, což plyne rovněž ze zjištění soudců. 
 
Nikdo soudný, informovaný a nezkorumpovaný by pro smlouvy s koncernem nehlasoval, kdyby dostal informaci, že uzavření smluv přinese nejdražší cenu vody v kraji, ztrátu možnosti získat dotace z EU do Vaku a povinnost financovat infrastrukturu městům a obcím na místo Vaku. Přitom miliardy inkasované za vodu od lidí potečou do zahraničí.


 
DOTACE 600 MIL. Kč

Stamiliónový bonus navíc je, že Vak Zlín jako provozovatele vlastní infrastruktury, kterého vlastní města a obce může být konečně znovu v pozici, v jaké byl v roce 2001 -  v pozici oprávněného  žadatele o dotaz z fondů EU. A může požádat o cca 600 mil. Kč dotací, které nebudou muset financovat obce a lidé v ceně vody. Stamilióny tak nemusí platit občané, ani obce či města ze svých rozpočtů, pokud politici začnou jednat v zájmu lidí a ne koncernu.

 

CO DĚLAT?

Máte dvě možnosti, buď neuděláte nic a dopustíte pokračování protiprávního stavu, který drancuje lidem i obcím rozpočty.
Nebudete dělat nic a proděláte miliardy, které zaplatí lidé, firmy a obce.
 
Druhá možnost je, že se seznámíte s informacemi, sjednotíte se, vezmete si právníky, začnete jednat ve prospěch měst a obcí, vyměníte vedení Vaku a zastavíte protiprávní stav. Potom budete znovu kontrolovat prodej vody v regionu, cenu i to, kde peníze od lidí tečou. Vak Zlín se navíc stane fungující společností prodávající vodu ve Zlínském regionu.     
Začnete požadovat dodržování zákona a budete jednat v zájmu měst, obcí a lidí. Získáte miliardy, lidé a firmy nebudou muset platit zisky koncernu. 
                              
Blíží se valné hromady vodáren, jděte na ně a ptejte se. Vše chtějte doložit důkazy, rozsudky a rozbory porovnávající vodárny v kraji. Slovácké, Kroměříž, Vsetín a Zlín. Pak už vás Hadi na radnici obalamutí velmi těžko.     

Odpověď Vám poskytne člověk, se kterým léta spolupracuji. Je 20 let členem představenstva okresní vodárny Vodovodů a kanalizací Přerov, a.s., které se nám  společným postupem podařilo před nájezdníky ubránit. Díky tomu má Vak Přerov a lidé na Přerovsku z okolních vodáren nejnižší cenu vody, Vak čerpá přitom dotace z EU a investoval téměř 2 miliardy korun do infrastruktury.

VIDEA:

ZISKY KORPORACÍM, NÁKLADY LIDEM


PRODEJ AKCIÍ ZA HANEBNOU CENU


“JAK KORPORACE BOHATNOU NA VODĚ ANEB VODA VYDĚLÁVÁ?”
 

ZÁVĚR

Města mohou zastavit protiprávní stav a Vak Zlín se může stát znovu subjektem, který prodává vodu svým občanům, investuje peníze inkasované z vody do trubek a čerpá dotace. Je třeba získat informace, sjednotit města a obce a jít právní cestou směrem k ukončení protiprávního stavu.
 
O tom, že okresní vodárna pod správnou měst a obcí funguje, investuje čerpá dotace a má rozumnou cenu vody máte kolem dost důkazů na www.vodalidem.cz  si  můžete ZDARMA stáhnout e-knihu „Kde končí vaše peníze za vodu“ – jde o porovnání Vaku Zlín, Kroměříž, Vsetín a Uh.Hradiště.   
Mé názory sdílí i vodárenští odborníci více na www.vodalidem.cz/jde-to/

 

CHCETE PLATIT JEN TO, CO SKUTEČNĚ MUSÍTE?

ZASTAVTE PROTIPRÁVNÍ STAV VE VAKU ZLÍN
a
přidejte se k Výzvě vládě ČR, aby upravila zákony ve prospěch lidí !

PŘIDATE SE K VÝZVĚ

www.pravdaovode.cz

 

Žádám vás, aby se tyto informace dostaly k zastupitelům a lidem ve městech a obcích a byly zveřejněny na stránkách města, na sociálních sítích, diskusních fórech měst a obcí, ve zpravodajích a na úředních deskách.  Myslím, že jednání politiků v rozporu se zákony a zájmy občanů i měst a obcí, stejně jako voda a miliardy ze zisků inkasované od lidí a stamiliony investované do infrastruktury jsou téma, které zajímá každého občana a každého politika či zastupitele.

  

Jako BONUS vám zasílám Výroční zprávu BIS za rok 2012. Jsou zde mimo jiné informace o obecném ohrožení:

"...nejasnou vlastnickou strukturou, které zabezpečují činnosti v zájmu obcí. Jedná se zejména o dopravní podniky, společnosti  energetické či vodohospodářské, firmy zajišťující svoz a likvidaci odpadu nebo krematoria. V těchto společnostech drží často  určitý podíl akcií také podnikatelské subjekty s netransparentní  vlastnickou strukturou (společnosti s akciemi na majitele či sídlící v  daňových rájích). Skrytými spolumajiteli obecních společností tak mohou být i představitelé radnic, jejich příbuzní nebo jinak
s nimi spřízněné osoby.

Neprůhledná vlastnická struktura obecních společností umožňuje vyvádění peněz z rozpočtů obcí a měst neznámým beneficientům. Vyloučit nelze ani střet zájmů členů zastupitelstev a rad měst a obcí při rozhodování o veřejných zakázkách.
Kromě případu Pražských služeb, a.s., kde téměř pětinový podíl akcií drží kyperská firma Soranus Limited vlastněná rovněž neprůhlednou „kyperskou“ skupinou Natland Group Limited, lze najít takovéto subjekty v každém regionu ČR, např. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Krematorium a.s., Teplárna České Budějovice, a.s., Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. atd."

 
S pozdravem

Ing. Radek Novotný
www.facebook.com/Vodalidem
Můj blog a informace k vodě najdete na:
www.vodalidem.cz a www.pravdaovode.cz

 
 

 

Snižme cenu vody


Mail list
Archiv

Kalendář
<< červen / 2021 >>