Jdi na obsah Jdi na menu
 


Smyslem činnosti samosprávného orgánu je ochrana veřejného zájmu, včetně veřejného zájmu přesahující katastr města nebo obce. Porušení veřejného zájmu ( např. na průhledné nakládání s podnikem veřejného zájmu ) a tím napadená usnesení nepochybně byla, vždy způsobuje nemajetkovou újmu. Nikoliv však tomu, kdo je ze zákona povinen vodárenské zařízení, veřejný zájem chránit, nýbrž právě veřejnosti - spotřebitelům pitné vody a producentům odpadové vody v celém bývalém zlínském okrese.(Z výroku soudu)

Vážení spoluobčané města Zlína,

 

je tomu již deset let co zastupitelé Zlína schválili provozní model distribuce služeb vodného a stočného a díky tomuto modelu jsme platili a platíme jednu z nejvyšších ceny za vodu v České republice.

 

Privatizace zisků francouzské společnosti Veolia Voda s.a. přinesla za tu dobu této společnosti téměř jednu miliardu zisku. To jsou peníze, o které nás naši politici připravili. To jsou peníze, které tato společnost vybrala od nás. To je cena, kterou platíme za to, že někteří politici jako Martin Janečka (ČSSD), Tomáš Úlehla (ODS), Milan Soldán (KDU-ČSL) a jiní, „prodali vodárny“- prosadili jednostranně výhodný provozní model společnosti Veolia za 80 mil. korun . Za cenu, kterou Veolia vydělá za jeden rok. Kteří politici a politické strany z tohoto obchodu století asi měli a možná dodnes mají ( jak jinak si můžeme vysvětlit zarputilé bránění současného stavu např.Aleš Dufek - Zlín 21, kdy občan, podniky a obec tratí a Veolia získává ?) své brebendy ?

 Jaké zisky inkasuje z vody ve Zlíně nadnárodní koncern Veolia a městy a obcemi vlastněná okresní Vak Zlín?

 *                        Porovnání dosahovaných zisků 07-12
*                         
Veolia ve Zlíně             Vak Zlín
roky                      Zisk tis.Kč                      Zisk tis. Kč
2007                      99.611                          9.123
2008                    136.915                          6.153
2009                    173.489                          6.748
2010                    168.503                          6.435
2011                     170.849                      -12.623
2012                    189.838                          5.732
Celkem 07-12        
939.205                      21.568

Pro VEOLII JDE O OBCHOD STOLETÍ, PRO LIDI JDE O PODVOD STOLETÍ. Smlouvy na 25-30 LET nechávají platit lidi Veolii namísto městské vodárně.

 

Vedení Zlínské radnice od roku 2002 společně s vedením VaK Zlín organizovalo “soutež“ a nakonec zcela ignorovalo výsledky draze zaplacených poradenských firem, jejichž výběr veřejnosti zatajili a vybralo Veolii.

 

V představenstvu VaK Zlín tehdy seděli:

 

Ing. Milan Soldán, radní města Zlína              KDU-ČSL

 

Mgr. Tomáš Úlehla, radní města Zlína            ODS

 

Martin Janečka, radní města Zlína                  ČSSD

 

Jaromír Šebík, radní města Zlína                     ZHN

 

Ing. Pavel Studeník, radní Slavičína               KDU-ČSL – protestoval proti soutěži a podával žaloby

 

MVDr. Stanislav Mišák, radní Otrokovic       ČSSD – protestoval proti soutěži a podával žaloby

 

Ing. Dalibor Maniš, radní Valašských Klobouků NK

 

Proti výsledku a manipulaci s výběrovým řízením OTEVŘENĚ PROTESTOVALI  ing. Studeník a Mvdr. Mišák . Veolia poté co od Zlínské radnice získala hlasovací práva k akciím tyto lidi v roce 2002 z představenstva okamžitě odvolala a dosadila místo nich do Vaku Zlín své lidi Svobodu a Švermu.

Město Slavičín a město Otrokovice brání vytunelování Vaku Zlín žalobami.

 

Takto manipuloval s fakty Milan Soldán - KDU-ČSL ( blízký „spolupodnikatel“ Martina Janečky - ČSSD – přebíral jeho firmy a spoluvlastník Janečkou vybudovaných staveb nad parkovištěm u Zlatého Jablka ) , který zdůvodňoval návrh na jednání zastupitelstva města Zlína následovně:

 …Z výše uvedených důvodů město Zlín jasně deklaruje pronájem společnosti strategickému investorovi, protože toto řešení má nesporně řadu výhod:

-         Město se zbaví investic do vodohospodářských sítí,ČOV, které převezme strategický partner,

-         O prostředky investované do této infrastruktury se navýší rozpočet města Zlín, protože VaK postupně odkoupí a s pomocí projektu ISPA vybuduje komplexní vodohospodářskou síť

-         Akcie na majetek infrastruktury zůstane dále obcím a obce budou navyšovat jmění a o investicích rozhodovat

Nový vlastník je silná finanční skupina, jejímž partnerem je největší firma v oblasti vodárenství a má silný zájem zvýšit základní kapitál společnosti ( VaK ) a do investic na novou strukturu dát 350 mil.Kč…

 

Opak je pravdou, nic z toho neplatí. Města investují, dotace z EU nejsou, akcie bezcenných vodáren zůstaly městům. Zvýšení základního kapitálu Vaku Zlín se nekoná.

Celá zpráva, pod kterou je ještě podepsaná Ing.Hana Stašková a Ing.Petr Šubík ke stažení zde: http://www.vodazlin.cz/clanky/kdo-je-kdo--/milan-soldan-kdu-csl/

Vedení Zlínské radnice při tom dobře VĚDĚLO o tom, že privatizace Vaku znemožní čerpání dotací z EU.Přesto Vak privatizovalo.

Dopis z Ministerstva životního prostředí na primátora Zlína (Tomáš Úlehla - ODS a musel o něm vědět i Martin Janečka – ČSSD a další )

…V této věci Vás upozorňuji, že vzhledem k faktu, že město Zlín převedlo v loňském roce čistírnu odpadních vod privatizované společnosti, ztratilo by zřejmě prodejem svého podílu ve společnosti soukromému investorovi možnost získání prostředků z fondů EU. Navíc by tímto krokem byla ohrožena celá příprava projektu ISPA Zlínsko, neboť podle požadavku na podporu přípustných nákladů z fondu ISPA by v projektu zbyly pouze podprojekty týkající se infrastruktury ostatních obcí, které by zřejmě návazně ještě musely uspořádat své vztahy s provozovatelem. Dokážete si představit, že vyhlášení výběrového řízení, vyhodnocení tendru a uzavření nové provozovatelské smlouvy by si vyžádalo delší časové období.

 

   Za této situace bych si Vám dovolil navrhnou zvážit ještě jednou převod akcií VaK Zlín a.s., a to nejméně do doby, než bude projekt odeslán do Bruselu a Evropská komise oznámí své stanovisko k tomuto projektu. V každém případě bych v souvislosti s připravovaným projektem ISPA velmi ocenil, kdybyste nás informovali o změnách vlastnických vztahů, abychom mohli provést adekvátní opatření….

 

Vak Zlín přišel o dotace z EU díky jednání Zlínské radnice, která o negativních důsledcích svého jednání pro Vak Zlín a občany věděla. Všechny investice zaplatí lidé ve zlínském regionu.  Na investicích bud vydělávat 30 let Veolia.

 

Privatizace zisků z prodeje vody v roce 2004 proběhla tak, že vedení Vaku Zlín obsadili lidé z Veolie a s ní kooperující politici ze Zlína. Ti připravili Smlouvy, objížděli s Veolií města a obce a agitovali pro Smlouvy s Veolií.

Slibovali 270 mil. Kč zisku z prodeje provozní části podniku. Realita je taková, že Provozní část podniku byla prodána se ztrátou a infrastruktury Vaku byla pronajata s tím, že na ní vydělává Veolia.

 

Veolia zaplatila z provozní část Vaku cca 80 mil.Kč. Tuto částku má Veolia za rok zpět a dalších 30 let bude pouze vydělávat. Vak Zlín přitom dál  financuje každoročně investice v řádu desítek a stovek miliónů korun. Tyto investice okamžitě předává k podnikání Veolii, která nemusí investovat ani korunu.A doplácí i město, které musí VaK Zlín sanovat dalšími desítkami miliónů .

 

Privatizace vodáren je podvod na občany.

 

Sliboval se růst cen vody o inflaci. Zlín místo toho měl nejdražší cenu vody v republice. Občané o inflaci mohou jen snít a peníze, které platí ve vodném a stočném tečou Veolii.

 

Srovnání cen v okolí Zlína - http://www.vodazlin.cz/clanky/ceny-vody-v-okoli-zlina/ 

Soudce KS v Brně označil proces ve Zlíně jako nejbrutálnější tunel, který za dobu svého působení viděl. 

 

 

Rozsudek KS - http://www.vodazlin.cz/clanky/rozhodnuti-soudu/

 

19.6.2014 Projev v diskuzi na cena vodného

22. 6. 2014

Na jednání zastupitelstva v diskuzi občanů vystoupil pan Pavel Sekula s následujícím příspěvkem:

"Dámy a pánové,

BD jako odběratel  vody a plátce stočného , nesouhlasí s delegací Aleše Dufka  ( strana Zlín 21 ) na valné hromadě VaKu Zlín  dne 24.6.2014.

Jak je vám jistě známo, Krajský soud v Brně naposledy 14.3.2014 rozhodl o neplatnosti unesení valné  hromady společnosti VaKu ze dne 30.4.2004 bod 4 schválení smlouvy o prodeji části podniku společnosti Zlínská vodárenská. Soudce ve svém rozhodnutí mimo jiné uvádí: že byla samosprávným orgánem způsobena nemajetková újma právě veřejnosti, občanům-voličům města Zlína.

 

Jinými slovy, město Zlín jako největší akcionář VaKu Zlín jednáním politických stran, především pak ČSSD –Martin Janečka, ODS-Tomáš Úlehla a KDU-ČSL –Milan Soldán působili proti veřejnému zájmu, proti obyvatelům Zlína a zapříčinili stav, kdy obyvatelé Zlína a okolí a podniky platí dlouhodobě daleko nejvyšší ceny vodného a stočného.

 

Soudce KS v Brně označil proces ve Zlíně jako nejbrutálnější tunel, který za dobu svého působení viděl. 

 

A vy v tomto tunelování jenom dále pokračujete. Tím, že mlžíte a zamlčujete skutečnosti, které vysvětluji, jak je to s výhodností provozního modelu a hospodařením  VaKu. Tím, že jste neudělali nic proto, aby se hospodaření s vodou vrátilo opět do rukou měst a obcí Zlínska i když k tomu je dlouhodobě možnost, kterou vám dávají rozhodnutí nejen krajského soudu v Brně ale i rozhodnutí VS v Olomouci.

 

Je to právě především pan Dufek ( Zlín 21 ) v jehož straně se nacházejí členové, kteří sedí zároveň v orgánech VaKu.Pan Dufek nejenže ukrýval výsledky auditu, které hovoří jasně o nevýhodnosti provozního modelu. Zpráva auditora , která stála několik settisíc korun mimo jiné upozorňuje na jednání v rozporu se stanovami, špatné stanovování ceny vody, neprůhledné účetnictví, porušení principu neomezeného trvání podniku , faktickém ovládání VaKu společností Moravská vodárenská ( Veolia Water ) a ve svém doporučení především navrhuje aktivně a rozhodně se zapojit do snahy dosáhnout změny nevýhodné situace vzniklé podpisem nájemní smlouvy ze dne 30.4.2004.

 Jak může tyto principy hájit pan Dufek ( Zlín 21 ), když se chová v přímém   v rozporu těmito návrhy. Když  naopak aktivně, bez pověření rady objíždí obce, aby získal podporu pro stávající stav ( tunelování ). Když se pak objeví nepohodlný předseda dozorčí rady, který si dovolí upozornit ( zcela v souladu s jeho posláním ) na rizika a nevýhodnost provozního modelu, nechá pana Rafaje vyměnit panem Chalánkem , členem ODS, která se na tunelování výrazně podílela a podílí.

 

Je třeba aby se o tomto vašem , nebojím se říci , až zločinném spolčení, dozvěděli především ti, kteří na to ve skutečnosti doplácejí, tedy občané-voliči Zlína, z jejichž kapes získala Veolia za poslední roky téměř jednu miliardu ZISKU. To díky zvýšení ceny vodného a stočného , když se slibovalo, že voda se bude zdražovat pouze o inflaci. Také se slibovalo, že VaK a obec bude moci čerpat evropské peníze na investice a údržbu infrastruktury a pravda je taková, že jen Zlín ze svého rozpočtu investuje bez možnosti čerpání dotací stovky milionu aby pak z těchto investic profitovala Veolia. To jsou důsledky prodeje části podniku a provozního modelu.

 

To , že nikdo dosud neprokázal, že z tohoto tunelu neměli prospěch osoby jako Janečka, Úlehla, Soldán, Šebík, Blažek, Kašný, Dufek nebo přímo politické strany ČSSD, ODS, KDU-ČSL nebo nyní Zlín 21 ještě neznamená, že tomu tak není. Proč by jinak proboha takou věc, darování miliardového zisku Veolii, okradení a podvedení občanů a drancování městské pokladny dělali ???

 

Z těchto důvodů odmítáme Aleše Dufka ( Zlín 21 ) jako zástupce města na valné hromadě VaKu dne 24.6.2014.

 

Navrhujeme, aby zastupitelstvo otevřelo tuto otázku a navrhujeme za zástupce města pana primátora.

Dále navrhujeme, aby zastupitelstvo delegovalo nového zástupce města Zlína do představenstva Vaku ( místo pana Šebíka ) a závázalo jej, aby ve spoluprácí se zástupci ostatních akcionářů Vaku, především Města Otrokovice, Fryštáku a dalších, jednajících ve společném zájmu, prosadil zrušení odvolání proti rozhodnutí KS v Brně a díky tomu hlavně prosadil zrušení provozního modelu a následně převedení správy vody opět pod Vak Zlín.

 

 

 

Vaše jednání sledují tisíce obyvatel Zlína a budou vás zanedlouho hodnotit , jak jste zastupovali jejich zájmy. Na webu www.vodazlin.cz  zveřejníme jmenovitě všechna vaše rozhodnutí, hlasování a  jejich dopad na peněženky obyčejných lidí a samozřejmě i na hospodaření města Zlína ." 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zastupitelstvo - jednání | Komentářů: 0

Voda a politici

10. 6. 2014

 

Voda a politici jednající v zájmu lidí a měst   

Města mohou zastavit protiprávní stav a Vak Zlín se může stát znovu subjektem, který prodává vodu svým občanům, investuje peníze inkasované z vody do trubek a čerpá dotace. Je třeba získat informace, sjednotit města a obce a jít právní cestou směrem k ukončení protiprávního stavu.


 

Ceny vody v okolí Zlína

5. 6. 2014

Z následujícího přehledu je patrné, jaký vliv mělo tunelování VaKu Zlín zlínskými politiky ( Janečka-ČSSD,Úlehla-ODS,Soldán-KDU-ČSL a další) na cenu vodného a stočného na Zlínsku v porovnání s okolními městy. Ještě v roce 2004 byla cena vodného na Zlínsku nižší než v okolních městech. Od  zavedení provozního modelu a převedení zisků Veolia platíme cenu o desítky procent vyšší cenu než ve městech, kde si provozují vodárny sami. Na tento provozní model pak všichni jenom doplácíme !

V další části příspěvku najdete porovnání cen za více roků a zjistíte , proč má Veolia zisk téměř miliardu korun. Protože ji platíme všichni z našich kapes cenu vyšší než je třeba. A město Zlín k tomu na to ještě doplácí ze svého rozpočtu .

 

Srovnání cen vodného a stočného u vodáren zajišťující prodej vody ve Zlínském kraji

Zlínský kraj                Kč/m3                  Prodejce vody neboli provozovatel

2014

Zlínsko                     85,69                   Veolia Voda  

Vsetínsko                75,67                   provozování zajišťuje městská vodárna

Slovácko                  72,16                  provozování zajišťuje městská vodárna

Kroměřížsko           69,62                  provozování zajišťuje městská vodárna

 

 

Milan Soldán ( býv.KDU-ČSL )

4. 6. 2014

Zpráva na jednání zastupitelstva dne 4.4.2002  Ke stažení

Více o panu Soldánovi zde:  http://www.politikazlin.cz/clanky/kdo-je-kdo--/milan-soldan---byv.kdu.csl--/

 

 

Aleš Dufek ( Zlín 21 )

30. 5. 2014

 Říká se, že má velmi blízko Martinovi Janečkovi, je jeho obdivovatel a kryje a podporuje jeho aktivity . Možná je to důvod, proč tak zarytě brání provozní model prodeje vody na Zlínsku, díky němuž platíme téměř nejdražší vodu a obce přicházejí o stamilióny, které inkasuje soukromá Francouzská společnost Veolia Water (Moravská vodárenská).

V podstatě také „ vytuneloval “ strany TOP 09 a STAN. 

 

Více zde : www.politikazlin.cz/clanky/kdo-je-kdo--/ales-dufek---zlin-21--/

  

 

KS v Brně 14.3.2014

10. 5. 2014

Ke stažení

A opět se vedení VaK Zlín odvolalo !!!!

 

Vysvětlení a PETICE

15. 4. 2014

Na tomto čtyřminutovém videu se v jednoduchosti dozvíte přesně co je špatně a jak z toho bláta pryč. 

http://youtu.be/SIS0-sf5zOs

PETICI najdete na stránkách www.pravdaovode.cz

 

Manipulace s akciemi vodáren

15. 4. 2014

Na tomto minutovém videu se dozvíte jednu z praktik ovlivňujících ceny akcií a manipulaci s zastupiteli měst a obcí.

http://youtu.be/8yas8wUScOU

 

Město a VaK investují, Veolia vydělává !!!

15. 4. 2014

Na tomto minutovém videu vám vám předseda představenstva VaK Přerov vysvětlí kdo na provozním modelu, který zvolilo město Zlín ve skutečnosti vydělává.

http://www.youtube.com/watch?v=-TnyI-crOmw&feature=youtu.be

 

Zpráva auditora

15. 4. 2014

Zdeněk Blažek ODS

12. 4. 2014

 Koupaliště Zelené a koupaliště Riviéra

 

VaK Zlín - kdo řídí a kontroluje

12. 4. 2014

 Předseda představenstva                           Předseda dozorčí rady:
Jaromír Šebík                                                         Ing. Oldřich Kozáček
místopředseda představenstva                Členové dozorčí rady:
Mgr. Tomáš Mejzlík                                              Ing. Bohuslav Marhoul
Ing. Dalibor Maniš                                                MVDr. Petr Hrnčiřík
Ing. Ladislav Tarabus                                           Zdeněk Blanař
František Fusek                                                     Karel Markytán
Ing. Jaroslav Ševela                                              Miroslav Chalánek
Mgr. Tomáš Pekař

 

VEOLIA VODA S A (FRANCIE)

12. 4. 2014

 

Parlamentní listy-Zadání auditu 29.6.2012

12. 4. 2014

 

121113 Janečka a další jdou do vězení

12. 4. 2014

 Ke stažení

 

Britské listy- Drahá voda ve Zlíně 14.12.2012

11. 4. 2014

 

VS Olomouc 21.9.2012 B

10. 6. 2013

VS Olomouc 21.9.2012 A

10. 6. 2013

120619 Zlínský politik Janečka dostal za korupční kauzu podmínku

19. 6. 2012

 

iDnes.cz-Zlín zmrazí cenu vody 6.6.2012

6. 6. 2012

 

Investice města Zlína do vodovodů a kanalizací

3. 2. 2012

Ke tažení

V tabulce, kterou si můžete stáhnou výše, najdete investiční akce hrazené z rozpočtu města Zlína. Za normálních okolností by investice hradil VaK buď ze zisku ( nyní zisk putuje Veolie přes Moravskou vodárenskou ) nebo pomocí dodací z fondů EU. Protože ale politici ve Zlíně zavedli provozní model se smlouvou na 25 let, hradilo tyto investice město ze svého rozpočtu. Město tak přišlo o 240.000.000,- Kč a tyto prostředky pak schází na rozvoj a podporu sportu, sociální služby nebo kulturní akce a podobně.

 

Ceny vody v ČR rok 2012

3. 2. 2012

Ceny vody v ČR rok 2010

3. 2. 2012

Porovnání zisků Veolie a městských vodáren 2000 - 2010

3. 2. 2012

Za 10 let je zisk městských( privatizovaných) vodáren     78,03 mil.Kč

Za 10 let je zisk Veolie ( z privatizovaných vodáren)       683,87 mil.Kč

Ke stažení

 

120202-chteji-meho-klienta-kriminalizovat.doc

3. 2. 2012

120124-zlinska-koalice-vyzvala-stihaneho-exnamestka-k-odchodu-ze-zastupitelstva.doc

3. 2. 2012

120110-vyrokem-roku-ctenari-zvolili-janeckovu.doc

3. 2. 2012

110628-pravnik-chtel-podplatit-insolvencniho-spravce.doc

3. 2. 2012

Martin Janečka

3. 2. 2012

 

KS v Brně 11.2.2010

3. 2. 2012

 

 

Snižme cenu vody


Mail list
Archiv

Kalendář
<< prosinec / 2021 >>